مدرسین شرکت


طراح و برنامه نویس میکرو کنترلرها و مدرس

حرفه ای در زمینه بردهای سیستم عامل دار و سفارشی سازی کرنل

طراح حرفه ای PCB و در زمینه Emwin